Fiske

Laggträsket är en sjö med klart och kallt vatten.
Sjön är 36 ha stor och på sina ställen upp till 20 meter djup.
Öring, röding och sik reproducerar sig i sjön tack vare klart vatten och fina lekbottnar.
Ett par gånger per år planterar vi röding och öring från lokala fiskodlingar. Vi är väldigt måna om att plantera fisk från rätt stam så att föryngringen inte störs.