Jakt

I Laggträsket kan ni jaga småvilt (tjäder, orre, ripa, hare) på ett 6 000 ha stort jaktområde av vildmarkskaraktär.
Flera skogsbilvägar finns inom området, vilket innebär att du kan påbörja och avsluta din jakt från olika punkter. Vid ankomst får ni även varsin färgkarta i A4-format. Alla våra kartor har ett rutnät med koordinatangivelser, vilket underlättar GPS-navigering.

Fällrapport är obligatorisk. Statistik uppdateras efter varje säsong.

Jaktsäsongen är 25:e augusti till 31:a januari, med undantag för vissa dagar när området är avstängt för älgjakt.

Vi erbjuder endast småviltsjakt i samband med boende.