Fiskeregler

Den/de som fiskar får använda var sitt sportfiskeredskap

Max tre fiskar per kort, sik ej inräknad

Barn under 15 år fiskar på målsmans kort

Fångstrapport måste fyllas i efter varje fisketur, även om fångsten uteblivit

Om någon bryter mot föreskrifterna upphör fiskerätten omedelbart

Under premiärer får man ta upp tre fiskar per kort, men endast ett kort per fiskare får köpas

Enbart elbåtmotor får användas i Laggträsket