Eldning

OBS!
Eldningsförbudet upphävs från och med tisdagen, 7 augusti, kl. 12:00.

Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 meddelas följande: Från och med tisdag 2018-08-07 kl. 12.00 upphävs eldningsförbudet i följande områden:
– Lycksele kommun
– Malå kommun
– Storumans kommun
– Sorsele kommun
– Arjeplogs kommun
– Arvidsjaurs kommun

Beslutet innebär att det åter är tillåtet att elda utomhus
Trots att det regnat de senaste dagarna har mycket av regnvattnet gått rakt ner i grundvattnet. Det finns även markområden som skuggats av trädens lövverk och därför inte genomfuktats tillräckligt. Stor försiktighet är därför nödvändig.

Eldningsförbud eller ej. Det är alltid den person som hållit i tändstickan som kommer att hållas ansvarig om en eld sprider sig utom kontroll.

Upphävandet av Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Hälsningar, räddningscheferna i Lycksele, Malå, Storumans, Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaurs kommun