Småviltsjakt i Laggträsket

I Laggträsket kan ni jaga småvilt (tjäder, orre, ripa, hare) på ett 6000 ha stort jaktområde av vildmarkskaraktär.

Biotoperna inom området är varierande med långsträckta myrområden i söder och kuperade gammelskogsområden i norr.

En hel del gammelskog (upp till 500 år) finns kvar i området.

Inga allmänna bilvägar finns inom området, vilket känns tryggt för hundägare.

Varg förekommer inte och lodjur är väldigt sällsynta.