Fiskeregler

  • Den/de som fiskar får använda var sitt sportfiskeredskap
  • Max tre fiskar per kort, sik ej inräknad
  • Barn under 15 år fiskar på målsmans kort
  • Fångstrapport måste fyllas i efter varje fisketur, även om fångsten uteblivit
  • Om någon bryter mot föreskrifterna upphör fiskerätten omedelbart
  • Under premiärer får man ta upp tre fiskar per kort, men endast ett kort per fiskare får köpas
  • Enbart elbåtmotor får användas i Laggträsket