Öring- och rödingfiske i Laggträsket

Leif Bergström med sin jätteröding på 6.0 kg och 74 cm

Fiskar runt kilot är väldigt vanliga och det är inte ovanligt att tvåkilosfiskar dras upp. Rekordet på öring är i dagsläget 4,7 kilo och röding 6 kilo.

Vattnet i sjön är klart och kallt. Ett flertal kallkällor i och utanför sjön utgör tillrinningen och avrinningen sker genom den ås som bildar sjöns nordöstra kant.

Botten består på många håll av grus vilket utgör lämpliga lekbottnar för såväl röding som öring. Eftersom vattnet är klart och näringsfattigt samt att det hela tiden är i rörelse tack vare alla kallkällor så slammar inte lekbottnarna igen.