Lönås Intresseförening

Lönås Intresseförening är en ideéll förening som arrenderat Laggträsket av Sveaskog sedan år 2000.

Lönås är en liten by med nio bofasta, men föreningen representerar flera byar längs Skellefteälvens dalgång utmed väg 1018 (från Adak till Slagnäs).

Om du har frågor kan du skicka dessa via e-post så svarar vi så fort vi kan. Vår e-postadress är;

info@laggtrasket.se

Styrelsen 2016 består av

Ordförande Britt Tjärnlund, Lönås
Sekreterare Ulla Wallström, Östanbäck
Kassör Hans Frohm, Malå
Suppleant Susanne Åhman, Östanbäck
Suppleant Karolina Hugosson, Adak
Suppleant Siv Lidström, Adak
Suppleant Hans Peltonen, Björkland